Giáo Dục

Solutions for IELTS listening and reading leak – LỘ ĐÁP ÁN IELTS L&R, PART 3On 24 Oct, 21 Nov and 12 Dec 2015, solotions for IELTS listening and reading tests were leaked out few hours before the official IELTS test took place, so many candidates could learned by heart and get 8.0 or above for these skills. Is IELTS still a standard, reliable and fair measure for learners’ English ability when people can purchase it easily as never before?

Vào ngày 24/10, 21/11 và 12/12/2015, đáp án cho hai kỹ năng nghe và đọc trong kỳ thi IELTS đã bị rò rỉ ra ngoài trước khi buổi thi chính thức bắt đầu, vì vậy nhiều thí sinh đã có thể học thuộc đáp án và đạt điểm từ 8.0 trở lên cho hai kỹ năng này. Liệu IELTS có còn là thước đo chuẩn, đáng tin cậy và công bằng cho khả năng tiếng Anh của người học không khi mà người ta có thể mua nó dễ dàng hơn bao giờ hết?

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/giao-duc/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like