Lập trình Android (Kotlin) – Bài 1: Cài đặt Android Studio Preview

Công NghệLoạt bài hướng dẫn Lập trình Android với Kotlin mới nhất & đầy đủ nhất. Khoá học lập trình Android (Java + Kotlin) tại Khoa Phạm:

Các thông tin khác:

– Trang học lập trình online miễn phí (Chất còn hơn những khoá online có phí khác):
– Khoá học lập trình Android với Kotlin:
– Group trao đổi học lập trình:

Website: &
Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907, email: khoaphamtraining@gmail.com
Tư vấn ghi danh: 0942764080

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *