Công Nghệ

Hướng dẫn lập trình xây dựng API với Python Flask và Redis ServerHướng dẫn lập trình xây dựng API với Python Flask và Redis Server
Thực hiện bởi: Trần Đức Lợi (loitranduc@gmail.com)
Subscribe: | Source: | Group Facebook:
React Native: | Python:
Ruby: | Basics:
SQL: | Machine Learning:

– Giới thiệu về API
– Xây dựng định nghĩa các method và cách hoạt động API
– Xây dựng các method và làm việc với Redis
– Test kiểm tra hoạt động của API với POSTMAN
– Kết luận và nêu ra ưu nhược điểm

Python Flask tutorial:
Python Django Tutorial:
Ruby on rails tutorial Season 2:
SQL tutorial basic season 1:
Perl tutorial Season 1:
Ruby on rails tutorial Season 1:
All programmers need to know:
All at:
Source code availabled on Github repos

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like