Công Nghệ

Học VBA cơ bản | Lập trình Excel VBA Tạo menu chuột phải trên workbook ExcelMenu chuột phải với lập trình VBA trong Excel được tạo ra trong video này bao gồm:
1. Nút Built-in của Excel
2. Nút SayIt được người dùng tự tạo ra
3. Nút Sub menu bao gồm những nút chức năng khác
4. Line Separator để ngăn cách giữa context menu tự tạo và context menu của Excel

▷ Xem phần 2: Tạo context menu bằng XML:

▷ Khoá học Excel
▷ Khoá học VBA
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Bài liên quan:
▷ Download:

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like