Bất Động Sản

Chuyện ít biết về triều đại có 9 vị vua chết thảmTriều đại phong kiến có nhiều đời số phận hẩm hiu. Theo sử sách, 9 đời vua của triều đại này bị người trong hoàng tộc và gian thần bức tử.Triều Hậu Lê có tới 9 vị vua bị thân vương, đại thần bức tử, bao gồm: Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoành, Lê Anh Tông, Lê Kính Tông, Lê Duy Phường.Theo “Hoàng Lê nhất thống chí”, Lê Chiêu Thống (Lê Mẫn Đế) là vua cuối cùng của nhà Hậu Lê
Năm 1788, Lê Chiêu Thống sang cầu cứu quân Thanh về “cõng rắn cắn gà nhà” nhưng bị đánh cho tán tác phải chạy loạn sang Trung Quốc, chết ở quê người, bị đời sau nguyền rủa là kẻ bán nước.Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Lê Nhân Tông (Lê Bang Cơ), vị vua thứ ba của nhà Lê sơ
Lên ngôi khi chỉ mới hơn một tuổi, nhưng Lê Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, biết thương dân, không có thói đam mê tửu sắc, biết tôn trọng những người có công đối với vương triều
Cuối năm 1459, Nghi Dân cùng các thủ hạ đã bắc thang vào cung cấm giết vua Nhân Tông
Khi đó, ông mới 18 tuổi
Cái chết của ông khiến cho quan lại “nuốt hận ngậm đau”, thần dân “như mất cha mất mẹ”.Theo Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục, nhà Hậu Lê là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam (362 năm), đây cũng là triều đại có nhiều vua trị vì nhất (28 đời vua)
Vị vua trị vì lâu nhất là Lý Nhân Tông của nhà Lý (56 năm).Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Lê Hiển Tông là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất
Tổng cộng, ông có 46 năm làm vua nước Việt, kéo dài từ 1740-1786.Lê Trang Tông là vua nghèo nhất của nhà Hậu Lê
Khi còn nhỏ vua phải trốn chui trốn nhủi trong dân gian, ăn nhờ ở đậu, nợ nần chồng chất, bị người đời gắn biệt danh “chúa Chổm”.Trong 46 năm làm vua của mình, vua Lê Hiển Tông đã phát hành tới 16 loại tiền khác nhau
Ông trở thành vị vua nước Việt ban hành nhiều loại tiền nhất.
FaceBook:
Twitter:

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/bat-dong-san/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like