Bất Động Sản

Chủ Tịch HỒ CHÍ MINH Đã Được TỐNG KHÁNH LINH Trợ Giúp Đắc Lực Thế Nào Khi Bị Mật Thám Săn LùngChủ Tịch HỒ CHÍ MINH Đã Được TỐNG KHÁNH LINH Trợ Giúp Đắc Lực Thế Nào Khi Bị Mật Thám Săn Lùng

Tống Khánh Linh và chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc gặp mặt đầu tiên vào đầu những năm 20 giai đoạn 1924-1927 trong lần Bác dừng chân tại Pháp. Lần đó, bà Tống Khánh Linh đã chủ động tới tìm Bác, tỏ ý tán thành chủ trương chính sách chống thực dân do Bác nêu ra và cần có sự liên kết giữa các nước để chống lại những âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Bác ca ngợi Bà Tống Khánh Linh là người thông minh, dũng cam và kiên quyết bảo vệ học thuyết Tam dân chủ nghĩa của ông Tôn Dật Tiên và rất ca ngợi chính sách thức thời của chồng bà là “liên Nga, thân cộng”. Khi chồng Bà còn sống, có nhận được thư của Bác gửi tới ông Tôn Dật Tiên và Bà. Ông Tôn Dật Tiên đánh giá rất cao những chính kiến của Bác nêu ra trong thư.

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/bat-dong-san/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like