Bất Động Sản

Chân dung các vị vua và quan đại thần triều NguyễnChân dung các vị vua triều Nguyễn được khắc họa qua những họa phẩm tuyệt đẹp, được đăng tải trên website ABS Travel.
Ảnh chân dung hiếm có của các vị đại quan nhà Nguyễn
Cùng xem loạt ảnh chân dung quý giá do người Pháp thực hiện về một số vị đại quan đứng đầu triều đình nhà Nguyễn giai đoạn thuộc địa.
Các quan trong Phủ Phụ chánh triều vua Duy Tân, từ trái sang phải: 1. Tôn Thất Hân (1854-1944) thượng thư bộ Hình; 2. Nguyễn Hữu Bài (1863-1935) thượng thư bộ Công; 3. Huỳnh Côn (1850-1925) thượng thư bộ Hộ; 4. An Thành vương Miên Lịch (1841-1919) con trai thứ 78 của vua Minh Mạng (phụ chánh thân thần); 5. Lê Trinh (1850-1909) thượng thư baộ Lễ; 6. Cao Xuân Dục (1843-1923) thượng thư bộ Học.

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/bat-dong-san/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like