Công Nghệ

Bài giảng DA 2: Lập trình VBA tạo bảng tổng hợp vật tư cho ExcelVideo giải thích giải thuật và hướng dẫn chi tiết cách tạo chương trình tổng hợp vật tư cho phần mềm Excel.
Tài liệu hướng dẫn:
Chương trình dạng Macro giúp tự động tạo bảng tổng hợp vật tư từ bảng phân tích vật tư.
(0:07) Mô tả dự án
(8:00) Phân tích bài toán
(14:10) Thuật toán tổng hợp vật tư
(24:45) Giải thích mã lệnh
(32:20) Chạy thử chương trình
(37:00) Tổng kết kiến thức

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng – Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình.
Giảng viên: Lê Đắc Hiền
Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường – Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like