Công Nghệ

Bài 3 Lập trình windows form với c# giải phương trình bậc 1 và phương trình bậc 2Bài 3 Lập trình windows form căn bản với c#, Giải phương trình bậc 1 và phương trình bậc 2.
Với các yêu cầu:
+ Sử dụng radio button để cho phép người dùng lựa chọn phương trình cần giải.
+ Khi chọn PT bậc 1 thì khung nhập c bị mờ đi
+ Khi chọn PT bậc 2 thì hiện đầy đủ khung nhập
+ Khi click button Giải sẽ hiện ra kết quả

audio NCS
00:00 Tobu – Colors
04:40 David Bulla – Unexpected
09:40 Tobu – Seven
13:30 Morley & Speo – Hope
17:05 Itro & Tobu – Cloud 9
21:42 Ahrix – Nova
26:23 Itro – Panda
30:11 Lensko – Lets Go
33:37 Disfigure – Blank

Follow NCS

▼ DISCLAIMER :
➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via email or YT inbox. Thank you 🙂

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like