Agribank Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng ổn định phấn đấu giữ vững đơn vị lá cờ đầu

Tài ChínhNăm 2018 Agribank chi nhánh huyện Bình Sơn, đã xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận danh hiệu lá cờ đầu trong các đơn vị thi đua của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi. Với việc hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh doanh được giao như: phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, huy động vốn, cho vay, thanh toán, … quảng bá thương hiệu, mở rộng và củng cố vị thế vững chắc của Agribank trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Năm 2019, Agribank chi nhánh huyện Bình Sơn đặt kế hoạch vốn huy động tăng trưởng từ 11% đến 15% trở lên so năm 2018. Trong đó: Tiền gởi dân cư đạt trên 90%/ Tổng nguồn vốn huy động; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng trưởng 10% đến 14%; Thu dịch vụ tăng trưởng 25% trở lên; Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Những nỗ lực của Agribank Chi nhánh huyện Bình Sơn đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Bình Sơn, và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *